Kiezerspas aanvragen

Let op: Na 14 maart 2023, 12.00 uur is het niet meer mogelijk om een kiezerspas aan te vragen. U kunt dan alleen nog met uw stempas stemmen in de gemeente die de stempas heeft toegestuurd.

Wat is een kiezerspas?

Een kiezerspas is een pas waarmee u mag stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt. Dat betekent dat u:

  • met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezingen mag stemmen in de hele provincie Noord-Holland. Met uw gewone stempas mag u alleen stemmen op Texel.
  • met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezingen mag stemmen binnen het hele grondgebied van het waterschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Met uw gewone stempas mag u alleen stemmen op Texel.

Een kiezerspas aanvragen

Een kiezerspas voor de gecombineerde Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen kunt u op 2 manieren aanvragen:

  • schriftelijk, met het aanvraagformulier Verzoek om een kiezerspas (pdf). Het formulier kunt u ook afhalen in het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas is mogelijk tot uiterlijk 10 maart 2023. Schriftelijk kunt u al een kiezerspas aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
  • persoonlijk, in het gemeentehuis. U moet uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Uw identiteitsbewijs mag verlopen zijn, maar op de dag van de verkiezing (15 maart 2023) niet langer dan 5 jaar. Aan de balie kunt u een kiezerspas aanvragen tot en met 14 maart 2023, 12.00 uur.