Vanuit het buitenland stemmen

Bent u tijdens de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? Maar staat u wel ingeschreven op Texel? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen.

U kunt dit zelf regelen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Of u vraagt het aan met een formulier.

Zelf regelen: achterkant stempas invullen

U kunt de volmacht zelf regelen. Daarvoor vult u de achterkant van uw stempas in. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. Vergeet niet om (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee te geven aan de persoon die voor u gaat stemmen. Anders mag de stem niet worden uitgebracht.

Of regelen met een formulier

U kunt een volmacht aanvragen met het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf). Dit formulier moet u uiterlijk 10 maart 2023 inleveren aan de balie in het gemeentehuis. U hoeft dan geen (kopie van uw) identiteitsbewijs mee te geven. De persoon die voor u stemt, ontvangt een bewijs dat hij/zij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Woont u in het buitenland?

U kunt zich registreren bij de gemeente Den Haag als kiezer buiten Nederland. U leest meer over registratie voor kiezers buiten Nederland op denhaag.nl.