Wie mag stemmen?

U mag stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023 (de dag van de verkiezing).
  • op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de gemeente Texel.
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht. Kijk op de website van de kiesraad voor informatie over dit onderwerp.

U mag stemmen bij de verkiezingen voor het waterschap als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023 (de dag van de verkiezing).
  • op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de gemeente Texel.
  • de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Unie, of als u een geldig verblijfsdocument heeft.
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht. Kijk op de website van de kiesraad voor informatie over dit onderwerp.