Zittingen gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Op donderdag 16 maart 2023 werd de uitslag van beide stemmingen bekendgemaakt. Dit gebeurde tijdens een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau, in de raadzaal van het gemeentehuis.

Bekijk de Texelse uitslagen van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023.

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst worden alle processen-verbaal gecontroleerd. Bij optelfouten of onverklaarde verschillen vindt er van de betreffende lijst(en) of stembureau(s) ter plekke een hertelling plaats door de leden en ondersteuners van het Gemeentelijk Stembureau.

Eventuele fouten worden gecorrigeerd. Daarna worden de stemmen ingevoerd. Tot slot wordt het proces-verbaal met de uitslag geprint, voorgelezen en ondertekend door de leden van het Gemeentelijk Stembureau.

Wilt u een zitting bijwonen?

Belangstellenden mogen bij deze openbare zitting aanwezig zijn. Belangstellenden kunnen mondeling bezwaren inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis.

De verkiezingsuitslag wordt na de zitting zo snel mogelijk op onze website gepubliceerd.

Openbare zitting Provinciale Staten

De openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau van de Provinciale Statenverkiezingen vindt plaats op:

  • Donderdag 16 maart 2023
  • Tijdstip: vanaf 09.00 uur
  • Plaats: Raadzaal gemeentehuis

Openbare zitting waterschap Hollands Noorderkwartier

De openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau van de Waterschapsverkiezing vindt plaats op:

  • Donderdag 16 maart 2023
  • Tijdstip: aansluitend aan zitting Provinciale Staten
  • Plaats: Raadzaal gemeentehuis

Adres en contact