Centraal stembureau

Vaststelling uitslag

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vond er een gecombineerde zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen tevens centraal stembureau) plaats. Tijdens deze zitting werd de uitslag van de stemming op Texel vastgesteld. In deze zitting werden tevens de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekendgemaakt. Direct na de zitting werd de uitslag en het proces-verbaal P 22-2 ter inzage gelegd in het gemeentehuis, Emmalaan 15 te Den Burg en gepubliceerd op deze website.

Bekijk het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad (Model P 22-2) (pdf)

Geldigheid kandidaatstelling en lijstnummering

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur was de openbare zitting van het centraal stembureau, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet, over de geldigheid van de op 31 januari 2022 ingeleverde kandidatenlijsten en de hierop voorkomende aanduidingen en kandidaten. Tevens vond in deze zitting, ingevolge artikel I 12 van de Kieswet, de nummering van de lijsten plaats. De zitting vond plaats in het gemeentehuis in Den Burg, Emmalaan 15. Direct na de zitting werd het proces-verbaal I 4 en de nummering van de kandidatenlijsten ter inzage gelegd in het gemeentehuis, Emmalaan 15 te Den Burg. Hieronder vindt u het proces-verbaal.

Bekijk het proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten (Model I 4) (pdf)

Kandidaatstelling

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur werd in een besloten zitting door het centraal stembureau een onderzoek gedaan naar de op 31 januari 2022 door de partijen ingeleverde kandidatenlijsten en alle daarbij behorende formulieren. Direct na de zitting werden het proces-verbaal I1, de kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen ter inzage gelegd in het gemeentehuis, Emmalaan 15, 1791AT Den Burg. Hieronder vindt u het proces-verbaal.

Bekijk het proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijst (Model I 1) (pdf).