Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

De Texelse uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap 2023 vindt u hieronder.

Uitslagen verkiezingen 2023

Proces-verbaal van de stembureaus Provinciale Staten

Proces-verbaal van de stembureaus Waterschap