Terug naar de vorige pagina

2e reparatieplan Den Hoorn (vastgesteld)

Doel

Dit bestemmingsplan is bedoeld voor de reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘Den Hoorn’. Na de vaststelling van het moederplan op 12 juli 2016, en het reparatieplan op 19 december 2018, is dit het 2e reparatieplan voor het bestemmingsplan Den Hoorn.

Met dit reparatieplan wordt de afwijkingsmogelijkheid voor extensief dagrecreatief en educatief medegebruik van agrarische gronden binnen het beschermd dorpsgezicht geschrapt. Het doel is om zo een betere bescherming van het beschermde dorpsgezicht te waarborgen.

Stand van zaken

Procedure

Van 17 januari tot en met 28 februari 2022 lag het vastgestelde plan ter visie en kon er beroep worden ingesteld.

Documenten

Raadsbesluit vaststellen Bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Den Hoorn (pdf)