Terug naar de vorige pagina

Fietspad Tureluur tot en met april 2024 afgesloten vanwege vernieuwing

Het fietspad Tureluur, dat ligt tussen de Grensweg en de Botgrasweg, is tijdelijk afgesloten. Dit fietspad wordt volledig vernieuwd. We verwachten dat het nieuwe fietspad op 15 april klaar en berijdbaar is.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.