Terug naar de vorige pagina

Gerritslanderdijkje 2C en Pontweg 127 (ontwerp)

Doel

Het doel van dit bestemmingsplan is het verplaatsen van de bouwmogelijkheden van Pontweg 127 naar het perceel Gerritslanderdijkje 2C. Op het perceel Pontweg 127 staat een schuur die voor opslagdoeleinden wordt gebruikt. Deze schuur wordt gesloopt en de bestemming van het perceel wordt weer volledig agrarisch. Nu is de bestemming van dit perceel ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing’.

De bouwmogelijkheden worden verplaatst naar het perceel Gerritslanderdijkje 2C. Dit perceel heeft ook de bestemming ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing’. De bestemmingsgrenzen en het bouwvlak worden aangepast en de bouwmogelijkheid wordt hier uitgebreid tot maximaal 980 m2 in totaal (voor bedrijfsbebouwing en bedrijfswoning).

 Stand van zaken

  • Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 24 november tot en met 4 januari 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend.
  • Het plan staat op de agenda voor vaststelling in de raadsvergadering van 22 september 2021.

Ontwerp raadplegen

U kunt het ontwerp bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Of bekijk het document hieronder.

Documenten

Bestemmingsplan De Koog – Gerritslanderdijkje 2c en Pontweg 127 – Ontwerp (pdf)