Terug naar de vorige pagina

Reparatieplan Oosterend (vastgesteld)

Doel

Dit plan is bedoeld voor de reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘Oosterend’ (2014). Na de vaststelling is gebleken dat het moederplan een aantal omissies bevat, die met dit reparatieplan worden hersteld. Het reparatieplan heeft onder andere betrekking op de locaties Vliestraat 3-5, Achtertune 9, Oesterstraat 1,5,7,9, Achtertune 3C en Koetebuurt 20A.

Verder worden de regels van het bestemmingsplan Oosterend op ondergeschikte onderdelen tekstueel aangepast aan de voortschrijdende wijzigingen, zodat er eenduidigheid met de andere bestemmingsplannen ontstaat.

Stand van zaken

  • Op 13 oktober 2021 heeft de raad het reparatieplan gewijzigd vastgesteld.
  • U kunt het ontwerp bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Of bekijk de documenten hieronder.

Procedure

Van 13 december 2021 tot en met 24 januari 2022 lag het vastgestelde plan ter visie en kon er beroep worden ingesteld.

Documenten

Raadsbesluit gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan Oosterend (pdf)