Terug naar de vorige pagina

Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein (vastgesteld - in werking)

Doel

Doel is om een uitbreiding mogelijk te maken van ongeveer 4,5 hectare aan de noordzijde van het bestaande bedrijventerrein aan het Vliegwiel in Oudeschild.

Stand van zaken

  • Op 21 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein vastgesteld.
  • In een tussenuitspraak van 15 januari 2020 heeft de Raad van State een bestuurlijke lus toegepast. De gemeenteraad kreeg hiermee de opdracht om het besluit van 21 februari 2018 op een aantal punten aan te passen, zonder dat het hele bestemmingsplan opnieuw gedaan hoefde te worden.
  • Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad het herstelbesluit bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein vastgesteld.
  • Op 19 mei 2021 heeft de Raad van State opnieuw de bestuurlijke lus toegepast omdat er nog enkele omissies in het plan zijn vastgesteld. Daarvoor wordt een nieuw herstelbesluit opgesteld en aan de raad voorgelegd (raadsvergadering oktober 2021).

Documenten

Herstelbesluit voor bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein (pdf)
Aanmeldingsnotie MER – aangepast n.a.v. nieuwe inzichten (pdf)
Aanvulling akoestisch onderzoek Noorman (pdf)
Herstelbesluit bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein (pdf)
Onderzoek stikstof Langelaar milieuadvies (pdf)
Regels bestemmingsplan (pdf)
Toelichting bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein (pdf)
Uitspraak Raad van State 15 januari 2020 (pdf)
Verkeerseffecten verplaatsen brouwerij, Goudappel Coffeng (pdf)
Uitspraak Raad van State 19 mei 2021 (pdf)