Terug naar de vorige pagina

Pontweg 133-135 en Stappeland 2A in De Koog (ontwerp)

Doel

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk dat er recreatieve slaapplaatsen verplaatst worden van het perceel Pontweg 133-135 naar het perceel Stappeland 2A in De Koog. De bestemming van het perceel Pontweg 133-135 wijzigt en krijgt een maatschappelijke bestemming. Dit pand (Tubantia) wordt geschikt voor het onderbrengen van urgent woningzoekenden. Het perceel Stappeland 2A in De Koog krijgt de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen’. Hier komt een mogelijkheid om 10 zomerhuizen te plaatsen.

Stand van zaken

  • Tijdens de inzagetermijn zijn zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen zijn verwerkt in een Nota van zienswijzen en samen met het ontwerpplan aan de gemeenteraad voorgelegd.
  • De gemeenteraad heeft op 12 mei en 7 juli 2021 het bestemmingsplan NIET vastgesteld. Daarmee ontstaat er geen mogelijkheid om de slaapplaatsen te verplaatsen en bebouwing mogelijk te maken op het Stappeland.

Beroepsprocedure

Het besluit om het plan niet vast te stellen heeft van 20 juli tot en met 30 augustus 2021 ter inzage gelegen. Er is beroep ingesteld tegen het plan. Het wachten is nu op de behandeling van dit beroep bij de Raad van State.

Bestemmingsplan bekijken

U kunt het ontwerp bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Of bekijk de documenten hieronder.

Documenten

Bestemmingsplan Pontweg 133-135 en Stappeland 2A – ontwerp
Nota van zienswijzen BP Pontweg 133-135 en Stappeland 2A