Terug naar de vorige pagina

Reparatieplan De Cocksdorp (in werking en onherroepelijk)

Doel

Dit plan is bedoeld voor de reparatie van het geldende bestemmingsplan ‘De Cocksdorp’ (2016). Het reparatieplan heeft betrekking op de locaties Molenlaan 30-34 en Keidelplein 2. Na de vaststelling is gebleken dat het moederplan twee omissies bevat, die met dit reparatieplan worden hersteld:

  • Op de locatie Molenlaan 30-34 wordt het aantal recreatieve slaapplaatsen verhoogd van 30 naar 35.
  • De woning aan het Keidelplein 2 wordt bestemd als ‘tweede woning’.

Stand van Zaken

  • Het bestemmingsplan is op 16 december 2020 door de raad vastgesteld en in werking en onherroepelijk per 16 maart 2021.
  • U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Of bekijk het document hieronder.

Documenten

Bestemmingsplan Reparatieplan De Cocksdorp – Vastgesteld