Terug naar de vorige pagina

Tweede Reparatieplan Buitengebied (ontwerp)

Doel

Enige tijd na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied (2013) en het Reparatieplan (2018) is een aantal foutjes geconstateerd in het plan. Daarnaast is de Strandnota 2019 vastgesteld, waardoor ook een aantal wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het bestemmingsplan.

Dit tweede reparatieplan betreft nadrukkelijk alleen het herstel van foutjes, aanpassingen naar aanleiding van de Strandnota 2019 en aanpassingen naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken.

Op de verbeelding wordt op de volgende locaties een reparatie toegepast: Oosterenderweg nabij 2 (Sommeltjesberg), Paal 17 noord (seizoensbebouwing), Paal 15 (parkeerterrein), Postweg 187, Mosselweg 4, Postweg 27, Grensweg 386-396, Hoofdweg 9 en Paal 28 zuid (geen watersportaccommodaties).

Stand van zaken

Vanaf 25 oktober tot en met 6 december 2021 heeft het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. U kunt het ontwerp raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Of bekijk de documenten hieronder.

Volgens de huidige planning wordt het bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Buitengebied in april 2022 vastgesteld.

Procedure

Het college heeft besloten de raad te adviseren het bestemmingsplan en de Nota van Zienswijzen vast te stellen. Het plan wordt eerst behandeld in de raadscommissie van 12 april 2022.

De raadsvergadering is op 28 april 2022.

Gemeente Texel
Team Beleid
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Documenten

Ontwerp Bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Buitengebied Texel (pdf)

Aangepaste tekeningen Bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Buitengebied (pdf)

Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Buitengebied (pdf)