Terug naar de vorige pagina

Werkzaamheden kruising Pontweg/Redoute t/m 31 maart, één rijbaan afgesloten

Verleggen kabels en leidingen

De kruising Pontweg/Redoute wordt aangepast. Op de Pontweg wordt een vrijliggende afslag voor linksaf gemaakt. Er komt ook een aparte fietsoversteekplaats over de weg. Er moeten daarvoor verschillende kabels en leidingen in de berm en onder het fietspad verplaatst worden.

Verkeer maakt gebruik van een halve rijbaanafzetting

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn op 27 februari gestart. We verwachten dat het werk op 31 maart klaar is. Tijdens het werk zijn het fietspad en de weg aan de westzijde (richting ’t Horntje) afgesloten. De andere rijbaan blijft open. Met verkeerslichten wordt het verkeer in beide richtingen langs het werk geleid.

Fietsers en bromfietsers worden naar de andere zijde van de weg geleid.

Meer over dit werk vindt u op Werkzaamheden kruising N501 Pontweg / Redoute | Waaksaam en in ons nieuwsbericht Voorbereidende werkzaamheden kruising Pontweg / Redoute – Texel.