Terug naar het overzicht

20 december: Informatieavond woningbouw Oosterend

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdagavond 20 december is er een informatieavond in dorpshuis De Bijenkorf in Oosterend. Nabij de Cor Bremerstraat en de Bijenkorfweg worden 28 woningen gebouwd waarvan 21 sociale huurwoningen. Het gaat om 15 rijwoningen, 10 rug-aan-rug-woningen en 3 vrijstaande huizen.

Medewerkers van de gemeente en Woontij informeren over de stand van zaken en het proces. U kunt in gesprek met medewerkers van de gemeente en uw vragen stellen. U kunt zich nog niet inschrijven voor een woning: dat kan op een later moment.

Programma

  • 18.15 uur inloop
  • 18.30 uur start: presentatie gemeente & Woontij
  • 19.15 uur Gesprekstafels
  • 20.00 uur afsluiting

Bent u erbij?

U bent van harte welkom. Meld u aan op www.texelspreekt.nl/woningbouwoosterend.nl of met de QR-code.