Projecten

 • Omgevingswet

  De nieuwe Omgevingswet bundelt de regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen. Via één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen.

 • Reconstructie Nieuwlanderweg/Postweg

  De weg van Den Burg naar de Noordkop wordt vernieuwd. De renovatie is nodig omdat de weg niet meer aan de huidige eisen voldoet.

 • Toeristisch Toekomstplan Texel

  Voor Texel zijn toerisme en recreatie erg belangrijk. Toch ervaren steeds meer Texelaars dat de rek eruit is. Daarom is het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’ vastgesteld.

 • Gezond en veilig opgroeien op Texel- de Eilandse aanpak

  Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich op Texel goed kunnen ontwikkelen en met plezier en in goede gezondheid opgroeien.

 • Inburgeren op Texel

  Komt u uit het buitenland naar Texel? We helpen u graag met inburgeren. Bekijk wat u moet weten over inburgeren.

 • Buurtskap de Tuunen

  Samen met wooncorporatie Woontij werken wij aan de ontwikkeling van Buurtskap de Tuunen. Een nieuwe en groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg.

 • Den Burg Zuid

  Toekomstbestendige basis voor onderwijs, sport en zorg voor heel Texel