Projecten & thema’s

 • plattegrond

  Woningbouw Texel

  Een overzicht van lopende en geplande nieuwbouwprojecten op Texel

 • ontwerp thijssehuis

  Kunstwerk Thijssehuis

  In het nieuw te bouwen Thijssehuis komt een kunstwerk.

 • veerboot

  Toeristisch Toekomstplan Texel

  Wat is de toekomst van toerisme en recreatie op Texel? In het Toeristisch Toekomstplan wordt dat beschreven.

 • Tekening van 5 mensen die hun hand opsteken

  Inwonersberaad

  Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor een inwonersberaad. Daarin helpen inwoners om besluiten te nemen.

 • luchtfoto van de havenmond in Oudeschild

  Vervangen havenhoofd haven Oudeschild

  Eind 2024 starten we met het vervangen van de damwanden en geleideconstructies in de haveningang van Oudeschild.

 • Zonnepanelen op het dak

  Duurzaam Texel

  Een zelfvoorzienend en duurzaam Texel. Bekijk wat u kunt doen om te verduurzamen.

 • Foto van een groep meisjes dat elkaar de hand schudt na een voetbalwedstrijd, met in de foto de tekst: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

  Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

  Werken aan geluk en gezondheid van jongeren op Texel.

 • Een foto van verkeersborden en wegwijzers

  Omgevingswet en Omgevingsvisie

  Op 1 januari is de Omgevingswet ingegaan. Eén loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. En we werken aan de Omgevingsvisie.

 • Foto van zandduinen met groen helmgras bij de kust

  Veilige kust

  Bekijk de Kustvisie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel.

 • Foto van een veld met bloeiende tulpen

  Inburgeren op Texel

  Komt u uit het buitenland naar Texel? We helpen u graag met inburgeren. Bekijk wat u moet weten over inburgeren.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.