Projecten

 • kaartje met het gebied Marsweg-Zuid

  Flexwoningen Marsweg

  Wij willen met het project flexwoningen Marsweg inzetten op een snelle bouw van 222 tijdelijke woningen.

 • Reconstructie Nieuwlanderweg/Postweg

  De weg van Den Burg naar de Noordkop wordt vernieuwd. De renovatie is nodig omdat de weg niet meer aan de huidige eisen voldoet.

 • Op deze afbeelding staat een kaartje (bovenaanzicht) waarop de locatie van de ankerplaatsen staat omcirkeld

  Ankerplaatsen

  Wij willen, samen met woningcorporatie Woontij, drie mobiele woningen plaatsen voor dak- en thuisloze inwoners met complexe problemen.

 • Zonnepanelen op het dak

  Duurzaam Texel

  Texel zelfvoorzienend en duurzaam, dat is ons doel. Bekijk wat u zelf kunt doen om te verduurzamen.

 • Omgevingswet

  De nieuwe Omgevingswet voegt de regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen samen. Via één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen.

 • Foto van zandduinen met groen helmgras bij de kust

  Veilige kust

  De zeespiegel stijgt. Dit vraagt om een hogere kustverdediging. In de Kustvisie staat omschreven hoe we dit gaan aanpakken. Bekijk de Kustvisie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel.

 • Toeristisch Toekomstplan Texel

  Voor Texel zijn toerisme en recreatie erg belangrijk. Toch ervaren steeds meer Texelaars dat de rek eruit is. Daarom is het Toeristisch Toekomstplan vastgesteld.

 • Gezond en veilig opgroeien op Texel- de Eilandse aanpak

  Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich op Texel goed kunnen ontwikkelen en met plezier en in goede gezondheid opgroeien.

 • Inburgeren op Texel

  Komt u uit het buitenland naar Texel? We helpen u graag met inburgeren. Bekijk wat u moet weten over inburgeren.

 • Buurtskap de Tuunen

  Samen met wooncorporatie Woontij werken wij aan de ontwikkeling van Buurtskap de Tuunen. Een nieuwe en groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg.

 • Den Burg Zuid

  Een toekomstbestendige basis voor onderwijs, sport en zorg voor heel Texel.