Projecten

 • gebied Marsweg-Zuid op een plattegrond

  Flexwoningen Marsweg

  Wij willen met het project flexwoningen Marsweg inzetten op een snelle bouw van 222 tijdelijke woningen.

 • Op deze afbeelding staat een kaartje (bovenaanzicht) waarop de locatie van de ankerplaatsen staat omcirkeld

  Ankerplaatsen

  Wij willen, samen met woningcorporatie Woontij, drie mobiele woningen plaatsen voor dak- en thuisloze inwoners met complexe problemen.

 • Zonnepanelen op het dak

  Duurzaam Texel

  Texel zelfvoorzienend en duurzaam, dat is ons doel. Bekijk wat u zelf kunt doen om te verduurzamen.

 • Omgevingswet

  De nieuwe Omgevingswet voegt de regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen samen. Via één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen.

 • Foto van zandduinen met groen helmgras bij de kust

  Veilige kust

  De zeespiegel stijgt. Dit vraagt om een hogere kustverdediging. In de Kustvisie staat omschreven hoe we dit gaan aanpakken. Bekijk de Kustvisie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel.

 • Toeristisch Toekomstplan Texel

  Voor Texel zijn toerisme en recreatie erg belangrijk. Toch ervaren steeds meer Texelaars dat de rek eruit is. Daarom is het Toeristisch Toekomstplan vastgesteld.

 • Inburgeren op Texel

  Komt u uit het buitenland naar Texel? We helpen u graag met inburgeren. Bekijk wat u moet weten over inburgeren.

 • Buurtskap de Tuunen

  Samen met wooncorporatie Woontij werken wij aan de ontwikkeling van Buurtskap de Tuunen. Een nieuwe en groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg.

 • Den Burg Zuid

  Een toekomstbestendige basis voor onderwijs, sport en zorg voor heel Texel.