Projecten

 • plattegrond

  Woningbouw Texel

  Een overzicht van lopende en geplande nieuwbouwprojecten op Texel

 • ontwerp thijssehuis

  Kunstwerk Thijssehuis

  In het nieuw te bouwen Thijssehuis komt een kunstwerk.

 • veerboot

  Toeristisch Toekomstplan Texel

  Wat is de toekomst van toerisme en recreatie op Texel? In het Toeristisch Toekomstplan wordt dat beschreven.

 • Tekening van 5 mensen die hun hand opsteken

  Inwonersberaad

  Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor een inwonersberaad. Daarin helpen inwoners om besluiten te nemen.

 • Zonnepanelen op het dak

  Duurzaam Texel

  Een zelfvoorzienend en duurzaam Texel. Bekijk wat u kunt doen om te verduurzamen.

 • Foto van een groep meisjes dat elkaar de hand schudt na een voetbalwedstrijd, met in de foto de tekst: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

  Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

  Werken aan geluk en gezondheid van jongeren op Texel.

 • Op deze afbeelding staat een kaartje (bovenaanzicht) waarop de locatie van de ankerplaatsen staat omcirkeld

  Ankerplaatsen

  Drie mobiele woningen voor dak- en thuisloze inwoners met complexe problemen.

 • Een foto van verkeersborden en wegwijzers

  Omgevingswet

  Op 1 januari gaat de nieuwe Omgevingswet in. Eén loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen.

 • Foto van zandduinen met groen helmgras bij de kust

  Veilige kust

  Bekijk de Kustvisie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel.

 • Foto van een veld met bloeiende tulpen

  Inburgeren op Texel

  Komt u uit het buitenland naar Texel? We helpen u graag met inburgeren. Bekijk wat u moet weten over inburgeren.