Projecten

 • Toeristisch Toekomstplan Texel

  Wat is de toekomst van toerisme en recreatie op Texel? In het Toeristisch Toekomstplan wordt dat beschreven.

 • gebied Marsweg-Zuid op een plattegrond

  Flexwoningen Marsweg

  222 tijdelijke woningen (voor 20 of 40 jaar) aan de Marsweg.

 • Tekening van 5 mensen die hun hand opsteken

  Burgerberaad

  Wij zijn de voorbereidingen gestart voor een Burgerberaad. Dat is een proces waarin inwoners de gemeente helpen om besluiten te nemen.

 • Foto van een groep meisjes dat elkaar de hand schudt na een voetbalwedstrijd, met in de foto de tekst: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

  Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

  Werken aan geluk en gezondheid van jongeren op Texel.

 • Zonnepanelen op het dak

  Duurzaam Texel

  Een zelfvoorzienend en duurzaam Texel. Bekijk wat u kunt doen om te verduurzamen.

 • Op deze afbeelding staat een kaartje (bovenaanzicht) waarop de locatie van de ankerplaatsen staat omcirkeld

  Ankerplaatsen

  Drie mobiele woningen voor dak- en thuisloze inwoners met complexe problemen.

 • Omgevingswet

  De nieuwe Omgevingswet voegt de regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen samen. Via één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen.

 • Foto van zandduinen met groen helmgras bij de kust

  Veilige kust

  Bekijk de Kustvisie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel.

 • Inburgeren op Texel

  Komt u uit het buitenland naar Texel? We helpen u graag met inburgeren. Bekijk wat u moet weten over inburgeren.

 • Buurtskap de Tuunen

  Samen met wooncorporatie Woontij werken wij aan de ontwikkeling van Buurtskap de Tuunen. Een nieuwe en groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg.