Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze website toegankelijk is voor alle doelgroepen: jong of oud, vitaal of met een beperking, hoog of laag opgeleid, digitaal vaardig of minder digitaal vaardig. We voldoen nog niet volledig aan alle toegankelijkheidseisen.

U kunt de toegankelijkheidsverklaring van de oude website vinden in het landelijke register van toegankelijkheidsverklaringen.

Toetsrapport

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Vindt u dat onze website ondanks de toetsing niet voldoet, of heeft u geen toegang tot informatie die u zoekt? Laat het ons dan weten! U kunt ons bereiken via gemeente@texel.nl t.a.v. webredactie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.