Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze website toegankelijk is voor alle doelgroepen: jong of oud, vitaal of met een beperking, hoog of laag opgeleid, digitaal vaardig of minder digitaal vaardig. In april 2019 is de oude website getoetst waaruit bleek dat we gedeeltelijk voldoen. We werken aan de aanpassingen om www.texel.nl volledig toegankelijk te maken. In juli 2021 zal de nieuwe website worden getoetst.

Deze toegankelijkheidsverklaring is aangepast op 17 mei 2021.
U kunt de toegankelijkheidsverklaring van de oude website vinden in het landelijke register van toegankelijkheidsverklaringen

Toetsrapport

2019-WCAG 2.1 inspectie Texel.nl – niveau AA – 1.0.pdf

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Vindt u dat onze website ondanks de toetsing niet voldoet, of heeft u geen toegang tot informatie die u zoekt? Laat het ons dan weten! U kunt ons bereiken via gemeente@texel.nl t.a.v. webredactie.