Terug naar het overzicht

Aanpassingen verkeerssituatie Skool

Het aanleggen van een tijdelijke zebra, het verbreden van de rode boulevard en het opheffen van de doorgaande autoverbinding tussen het P-terrein bij de sporthal en het P-terrein bij Deuce. Het zijn aanpassingen in de verkeerssituatie rondom de Skool die de doorstroom en veiligheid verbeteren.

Maatregelen

De rode boulevard die achter OSG De Hogeberg en de Skool ligt wordt op enkele plaatsen verbreed. Hierbij worden geen bomen verwijderd. Ook wordt vandaag een tijdelijk zebrapad over de Emmalaan aangelegd. Direct naast de inrit van het parkeerterrein voor Deuce. Een definitieve oversteekplaats volgt wanneer de fietspaden van de herinrichting van de Emmalaan wordt gerealiseerd.

De doorgaande autoverbinding tussen het parkeerterrein bij de sporthal en het parkeerterrein bij Deuce wordt opgeheven. Gebleken is dat het weggedeelte tussen de sporthal en het parkeerterrein bij Deuce te druk is. Er wordt in eerste instantie met tijdelijke afzettingen gewerkt om te beoordelen of dit het gewenste effect heeft. Tot slot wordt de fietsinrit nabij de rotonde Emmalaan-Elemert richting de achterzijde van Deuce verbreed.

Belanghebbenden & uitvoering

Deze maatregelen zijn besproken met de hulpdiensten, de Skool, OSG De Hogeberg, Tennisvereniging Deuce en de beheerders van de TXL sporthal. Uitvoering vindt plaats in de zomervakantie, onder voorbehoud van leverantie van materialen.