Terug naar het overzicht

Ander hotelschip voor Oekraïense ontheemden

De Oekraïense ontheemden verhuizen binnenkort naar een andere opvangboot met meer comfort. Dit is de uitkomst van de Europese aanbesteding die het college gestart is toen duidelijk was dat de oorlog in Oekraïne langer duurt dan in eerste instantie verwacht. Burgemeester Mark Pol: ”De drijvende opvanglocatie is een mooie tijdelijke oplossing maar nu de oorlog voortduurt neemt de opvang ’n meer structurele vorm aan. Grotere recreatieruimten, een eigen toilet en douche dragen dan zeker bij aan het dagelijks comfort van de vluchtelingen.”

Opvang voor 200 ontheemden

De nieuwe hotelboot kan maximaal 200 ontheemden opvangen. Ten opzichte van de huidige boot biedt de nieuwe boot ruimere recreatieruimten en een toilet en douche op de kamers. Op deze manier krijgen de vluchtelingen iets meer privacy en comfort.

J&J Nauticals BV

Het college besloot tot een Europese aanbesteding voor een hotelboot omdat zij naar de geldende wet en regelgeving wilde handelen nu niet meer van een crisis wordt gesproken. Bovendien was de wens meer comfort voor de vluchtelingen. De huidige drijvende opvanglocatie is in maart 2022 onder een noodwet naar Texel gehaald. Het college heeft besloten de nieuwe boot te gunnen volgens de uitkomst van de Europese aanbesteding aan J&J Nautical Projects BV.

Rijksbijdrage & verhuizen

De kosten voor deze vorm van opvang worden gesubsidieerd door het Rijk. Wanneer de Oekraïners naar hun nieuwe tijdelijke opvang verhuizen is nog niet bekend.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.