Terug naar het overzicht

Burgerpeiling Texel ‘Waar staat je gemeente’

De gemeente vindt het belangrijk om te weten wat inwoners van onze gemeente vinden. Zo kan de gemeente het beleid en de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van inwoners. In opdracht van de gemeenteraad wordt daarom momenteel een burgerpeiling uitgevoerd. Eerder ontvingen 2000 Tesselaars een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Binnenkort kunnen inwoners een herinneringskaart verwachten.

Onafhankelijk en benchmark

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Het PON & Telos. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die de burgerpeiling in het verleden geïnitieerd heeft. Zo kan een gemeente zien hoe zij scoort ten opzichte van andere gemeenten.

Steekproef: 2000 inwoners

Via een onafhankelijke steekproef zijn inwoners geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij hebben medio december een uitnodigingsbrief ontvangen om de (online) enquête in te vullen. Inwoners kunnen hierin hun mening geven over onderwerpen zoals de woonomgeving, het gemeentebestuur, de dienstverlening en de zorg en welzijn in hun gemeente.

Herinneringskaart

Binnenkort ontvangen inwoners die de enquête eerder hebben ontvangen en nog niet hebben ingevuld een herinneringskaart in de brievenbus. Het kan zijn dat inwoners die de enquête wel schriftelijk hebben ingevuld en hebben verstuurd, toch een herinnering ontvangen. Men kan deze dan als niet ontvangen beschouwen. Door de enquête in te vullen helpen inwoners inzichtelijk te maken op welke punten de gemeente kan verbeteren. De vragenlijst kan tot en met uiterlijk 5 februari ingevuld worden.

Bekendmaken resultaten

De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar via lokale media en gemeentelijke kanalen bekend gemaakt.