Terug naar het overzicht

Digitaal overzicht van toegankelijke toiletten op Texel

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De VVV en de gemeente Texel werken aan een digitale kaart met alle toegankelijke toiletten op Texel. Inwoners en bezoekers kunnen de kaart eenvoudig op de website van de VVV raadplegen. De kaart is ontwikkeld naar aanleiding van de motie ‘Meer openbare toiletten, Texel toekomstbestendig voor onze gasten en eigen inwoners’ die de gemeenteraad in 2020 heeft aangenomen. Ook is een eigen Texels toiletlogo ontwikkeld.

De bestaande (potentieel toegankelijke) toiletlocaties op Texel zijn in kaart gebracht. Hieronder vallen ook de toiletten in gemeentelijke gebouwen; die zijn waar mogelijk beschikbaar gesteld. De geïnventariseerde locaties is gevraagd hetzelfde te doen. Meer dan een derde van de eigenaren geeft hier gehoor aan. Het voordeel van het openstellen van bestaande toiletten is dat het enorme kosten bespaart; het plaatsen van nieuwe openbare toiletten is erg duur.

Toegankelijke toiletten verdeeld over het eiland

Onder ‘toegankelijke toiletten’ wordt verstaan: ‘voldoende toiletten voor iedereen beschikbaar die zonder beletsel of zonder erom te vragen gebruikt kunnen worden.’ De toiletten bevinden zich in gemeentelijke gebouwen, winkels, bedrijven, horeca, musea, natuurcentra et cetera. Meer dan de helft van deze locaties beschikt over een mindervaliden toilet. De beschikbare toiletten zijn verdeeld over het eiland. Ook bij parkeerplaatsen, zowel in dorpen als het buitengebied, zijn toiletten te vinden.

Texels toiletlogo

Naast de digitale kaart en een overzicht met toiletlocaties op de VVV-site is er een eigen Texels toiletlogo ontwikkeld. Toileteigenaren kunnen gratis stickers met het logo aanvragen bij de gemeente of de VVV om op hun deur of raam te plakken, zodat mensen vanaf de straat zien dat zij van het toilet gebruik kunnen maken.

Toilet beschikbaar? Maak het bekend

Een beschikbaar toilet kan leiden tot meer aanloop, bekendheid en klandizie. Uw toilet vermelden op de digitale kaart, wijzigingen doorgeven of gratis stickers aanvragen? Neem contact op met de VVV, info@texel.net. Het Texels toiletlogo is ook te downloaden voor digitaal gebruik.

Texel is een toiletvriendelijke gemeente

Ieder jaar onderzoekt de Maag Lever Darm Stichting hoe toiletvriendelijk de Nederlandse gemeenten zijn. Texel staat voor de tweede keer op rij op de 20e plaats van alle 352 gemeentes in Nederland, in Noord-Holland zelfs op de 3e plaats. Samen met partijen als TOP, VST, SIGT en de VVV doen we ons best deze positie te behouden.

Nieuwe toiletten in het vooruitzicht

Den Burg krijgt een nieuw openbaar toilet als de raad opdracht geeft voor het realiseren van fase twee van beoogde nieuwbouw bij de Groeneplaats. Natuurmonumenten plaatst een of twee nieuwe openbare toiletten op strategische locaties in haar natuurgebied(en) op Texel. Als er nieuwe gemeentelijke gebouwen worden gerealiseerd, is het ook de bedoeling de toiletvoorziening beschikbaar te stellen. Bij een incidenteel tekort aan beschikbare toiletten – zoals tijdens de coronapandemie – plaatst de gemeente tijdelijke toiletunits in de dorpen.

Toiletten op Texel