Terug naar het overzicht

Dinsdag 30 november en woensdag 1 december vergadert de raadscommissie

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Deze vergaderingen beginnen om 19.00 uur (let op: een half uur vroeger dan gebruikelijk). De vergaderingen zijn in de raadszaal met respect voor de coronaregels zoals de verplichte 1.5 meter afstand.

Thema’s en agendapunten op 30 november onder andere:

 • Onderzoek verkeersveiligheid Emmalaan;
 • Realisatie Cultuurhuis Texel;
 • Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild;
 • Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein;
 • Bestuurlijke fusie Schooltij en Kopwerk.

Thema’s en agendapunten op 1 december onder andere:

 • Vaststellen bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Den Hoorn;
 • Transitievisie Warmte gemeente Texel 2021;
 • Verordening Regeling Reductie energiegebruik Woningen gemeente Texel;
 • Vaststelling belastingverordeningen 2022 (Forensenbelasting, Onroerende zaakbelasting, Parkeerbelastingen, Reclamebelastingen);
 • Bestemmingplan Postweg 145;
 • Septembercirculaire 2021;
 • Begrotingswijziging Omgevingsdienst.

U kunt de vergadering thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5). Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 14 0222).