Terug naar het overzicht

Een sprong vooruit met Huis van Ontwikkeling en nieuwe fase voor De Bolder

Het college van B&W deelt met groot enthousiasme mee dat de gemeenteraad groen licht heeft gegeven voor de oprichting van het ‘Huis van Ontwikkeling’ en de nieuwe fase van De Bolder als beschutte werkvoorziening per 1 januari 2024. Dit besluit plaatst Texel als pionier in de regio en markeert een belangrijke stap in de sociale en economische ontwikkeling van het eiland. De middelen die hiervoor zijn toegekend, geven een boost aan de totstandkoming en doorontwikkeling van dit mooie initiatief.

Centrale toegang

Het Huis van Ontwikkeling wordt het centrale toegangspunt voor inwoners, werkgevers, ondernemers en maatschappelijke organisaties met vragen over werk, leren/ontwikkelen en participatie. De Bolder blijft een belangrijke partner en gaat zich voornamelijk richten op Beschut Werk, terwijl andere activiteiten worden ondergebracht bij het Huis van Ontwikkeling. De wasserij van De Bolder wordt gemoderniseerd.

Een groeimodel

In de eerste maanden van 2024 ligt de focus op de verdere uitwerking en inrichting van het Huis van Ontwikkeling. Dit omvat onder andere de uitbreiding en verdere professionalisering van de dienstverlening, het inrichten van de locatie, het ontwikkelen van een nieuwe website, het werven van extra personeel en het voorbereiden van een publiekscampagne. De reguliere dienstverlening gaat tijdens deze periode onverminderd door.

Samenwerking

In nauwe samenwerking met vele lokale en regionale partners en interne afdelingen binnen de gemeente, zoals het Sociaal Team en De Bolder, gaat het Huis van Ontwikkeling vorm krijgen. Deze netwerksamenwerking zorgt voor stapsgewijze (door)ontwikkeling om tot een optimaal dienstverleningsaanbod voor Texel te komen. Samen bundelen we de krachten in het belang van onze inwoners, werkgevers en organisaties. Het Huis van Ontwikkeling gaat zich vanaf april/mei 2024 vestigen in de gekozen voorkeurs locatie van de oude basisschool De Fontein/SBO Kompasschool in Den Burg. Tot die tijd wordt gestart in het voormalige Nuon-pand aan de Reijer Keijserstraat 8 in Den Burg.

Bijdrage aan welzijn en arbeidsmarkt

Deze initiatieven beogen het welzijn en de ontwikkeling van de inwoners van Texel te bevorderen en dragen bij aan een vitale arbeidsmarkt. Ze zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma ‘Werk en Zekerheid’ en sluiten aan bij de bredere visie van ‘Wij zijn Texel, Sociaal en Gezond.’ Ze ondersteunen ook de wettelijke verplichtingen van de gemeente met betrekking tot de Participatiewet en nieuwe wetgeving als het Breed Offensief. Op deze manier wordt ook aangesloten bij de landelijke opgave om tot regionale werkcentra te komen. Voor de regio Noord-Holland Noord loopt Texel met deze lokale invulling vooruit op deze opgave.

Voor meer informatie over het Huis van Ontwikkeling, raadpleeg de raadsinformatiebrief. De  rapportages over het Huis van Ontwikkeling en de toekomst van De Bolder zijn te vinden bij de agendastukken van de gemeenteraad (d.d. 19 december 2023).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.