Terug naar het overzicht

EINDELOOS

Als je strak naar voren kijkt,
lijkt Vlieland binnen handbereik,
met achter je en rechts de dijk
voor rugdekking en veiligheid.

Het eiland is wat opgerekt,
Cocksdorp verlengd, getrapt verrijkt,
met hellingbaan en treden, krijgt
ieder zicht van bovenaf beneden.

Daar is het wad, dat elke dag
verrast, het water brengt en haalt,
in de door Sil gegraven haven.
Het slingert, schuimt en danst

onder het torenlicht dat links
volhardt. Nooit staat het stil.
Elk tij verbreedt de horizon,
telkens vernieuwt het perspectief.

Fiet van Beek,
eilanddichter

Foto: Michiel Goudswaard

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.