Terug naar het overzicht

Gemeente verwijdert JOP aan Emmalaan

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In overleg met Young4Ever en de politie heeft de gemeente besloten de jongerenontmoetingsplek (JOP) nabij de parkeerplaats aan de Emmalaan te verwijderen. Dit is besloten omdat de aanwezigheid van de JOP steeds opnieuw tot overlast leidt.

Jongeren spreken graag af op centrale plekken, zoals bijvoorbeeld bij een winkelcentrum, schoolplein of speeltuin. Dit kan gepaard gaan met overlast voor omstanders en omwonenden. Om de samenscholing en overlast op deze plekken te voorkomen, stond er een container bij de parkeerplaats aan de Emmalaan. Deze container diende als jongerenontmoetingsplek (JOP).

Met een JOP kunnen jongeren zich op een aangewezen locatie groeperen. Op die manier blijven de jongeren vindbaar, waardoor er makkelijker contact kan zijn en sociale controle kan plaatsvinden. Zonder openbare plek voor jongeren is er minder zicht op wat er onder de jongeren leeft en wat hen beweegt, en wordt ook het geven van adequate voorlichting lastiger. Zo zijn jongerenwerkers van Young4Ever veelvuldig in de JOP aanwezig geweest om met de jongeren in gesprek te gaan en afspraken te maken over het gebruik van de JOP en het voorkomen van overlast. Ook de politie en de boa’s hebben zich hiervoor ingezet. Daarnaast zijn medewerkers van De Brijder (project Unity, gericht op preventie) regelmatig in gesprek gegaan met de jongeren. Zij gaven onder andere voorlichting over het gebruik van alcohol en drugs.

Helaas is geconstateerd dat de aanwezigheid van de JOP aanhoudend en toenemend leidt tot overlast. Zowel geluidsoverlast als overmatige vervuiling spelen daarbij een rol. Daarnaast laat ook de (uiterlijke) staat van de JOP te wensen over. Door deze omstandigheden voelde de gemeente zich genoodzaakt het besluit te nemen de JOP te verwijderen.

De gemeente onderzoekt nu samen met Young4Ever en de politie de mogelijkheden voor een (‘hufterproof’) JOP op een andere locatie.