Terug naar het overzicht

Inwonersbijeenkomsten concept omgevingsvisie in de zeven dorpen verschuiven naar later moment

Toelichting

Tijdens de raadinformatieavond van afgelopen woensdagavond kwamen de raads- en commissieleden met nog een aantal waardevolle opmerkingen op de concept omgevingsvisie Texel 2050. Deze willen we graag eerst verwerken in de concept visie voordat we het aan de inwoners voorleggen.

Vandaar dat de geplande inwonersbijeenkomsten in de periode van maandag 22 januari tot en met woensdag 7 februari 2024, waar inwoners op de concept omgevingsvisie hun reactie konden geven, worden verschoven naar een later nog te bepalen moment.

Zo snel als de nieuwe data bekend zijn, wordt dit gecommuniceerd via de website en socials van de gemeente en de Texelse Courant.

De geplande bijeenkomsten die niet doorgaan:

Oudeschild      22 januari 2024                      Dorpshuis ’t Skiltje               
De Koog          23 januari 2024                      Dorpshuis De Hof                     
De Cocksdorp  24 januari 2024                      Dorpshuis Eierlandsche Huis     
De Waal           25 januari 2024                      Dorpshuis De Wielewaal           
Den Burg         5 februari 2024                       Gemeentehuis     
Oosterend       6 februari 2024                       Dorpshuis De Bijenkorf             
Den Hoorn      7 februari 2024                       Dorpshuis De Waldhoorn