Terug naar het overzicht

Lancering Huis van Ontwikkeling en Behoud De Bolder als Beschutte Werkvoorziening

Het college van de gemeente Texel kondigt de lancering van het ‘Huis van Ontwikkeling’ en het behoud van De Bolder als beschutte werkvoorziening aan. Dit voorstel wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd, inclusief de vraag om financiële middelen. Het doel is om inwoners breder te ondersteunen bij werken, leren, ontwikkelen en meedoen met de maatschappij, en zo bij te dragen aan een vitale arbeidsmarkt. De Bolder gaat zich voornamelijk richten op Beschut Werk, terwijl andere activiteiten worden ondergebracht bij het Huis van Ontwikkeling. De wasserij van De Bolder wordt uitgebreid en gemoderniseerd en wordt de stabiele productielijn naast de al bestaande kleinere lijnen.

Centrale toegang

Dit ‘Huis van Ontwikkeling’ wordt de centrale toegang voor inwoners, werkgevers, ondernemers en maatschappelijke organisaties met vragen over werk, leren en participatie, waar zij informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, training en doorverwijzing kunnen vinden. Het vraagstuk is leidend, van daaruit wordt samen met de inwoner of werkgever bekeken wat er nodig en passend is. Samenwerking met lokale en regionale partners zal het brede aanbod versterken. De Bolder gaat zich voornamelijk richten op beschut werk, terwijl andere participatie gerelateerde activiteiten onder het ‘Huis van Ontwikkeling’ gaan vallen. De Bolder blijft een belangrijke partner van het Huis van Ontwikkeling. Daar waar dat voor de inwoner passend is bij het vraagstuk, kan de Bolder een tijdelijke leer-/werkplek zijn voordat iemand toe is aan regulier werk bij een werkgever.

Bijdrage aan welzijn en lokale arbeidsmarkt

Het ‘Huis van Ontwikkeling’ en het behoud van De Bolder dragen bij aan het welzijn en de ontwikkeling van de inwoners van Texel, evenals aan een vitale arbeidsmarkt en preventieve maatregelen om problemen zoals uitval, eenzaamheid en inkomensdruk te voorkomen. Het initiatief maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma ‘Werk en Zekerheid,’ dat aansluit bij de bredere visie van ‘Wij zijn Texel, Sociaal en Gezond,’ en ondersteunt de wettelijke verplichtingen van de gemeente met betrekking tot de Participatiewet en nieuwe wetgeving als het Breed Offensief.

De oprichting van het ‘Huis van Ontwikkeling’ en het herpositioneren van De Bolder zijn ingegeven door veranderingen in de arbeidsmarkt op Texel, vergrijzing, en uitdagingen zoals verouderde apparatuur bij de Bolder en een organisatiestructuur die beter moet aansluiten bij de behoeften van de Texelse gemeenschap. Hiermee loopt de gemeente ook voorop in de ontwikkeling van Regionale Werk Centra per arbeidsmarktregio, zoals opgelegd door het ministerie.

Operationeel vanaf 1 januari 2024

Als de raad instemt met het voorstel, is het Huis van Ontwikkeling per januari 2024 een feit. Hoewel er al hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen, zal het nog niet volledig operationeel zijn. De komende maanden wordt hard gewerkt aan de verdere invulling van het Huis van Ontwikkeling. Overigens gaat de reguliere dienstverlening tijdens ‘de verbouwing’ gewoon door. Houd de berichtgeving over de opening van het Huis van Ontwikkeling dus in de gaten.

Meer informatie

Lees hier de raadsinformatiebrief en de raadsvoorstellen van het Huis van Ontwikkeling en Toekomst De Bolder die het college voorstelt.