Terug naar het overzicht

LEADER-programma voor innovatieve plattelandsprojecten in de Kop

Bron: LEADER, 9 januari 2024

De Kop van Noord-Holland is onlangs goedgekeurd als LEADER-gebied door de Provincie Noord-Holland. Dit betekent groen licht voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om te starten met innovatieve plannen voor plattelandsprojecten. Vanaf april 2024 kunnen subsidies aangevraagd worden.

Informatiebijeenkomsten

Om iedereen met projectplannen zo goed mogelijk te ondersteunen organiseert de Lokale Actie Groep van de Kop van Noord-Holland in januari en februari twee informatiebijeenkomsten over LEADER. Geïnteresseerden zijn welkom op vrijdag 26 januari in de kleine zaal van Theater de Kampanje in Den Helder of op donderdag 1 februari, 15.00 – 17.30 uur in Slot Schagen. Aanmelden is noodzakelijk en kan door een mail te sturen naar leader@nhn.nl.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers meer informatie over LEADER, de thema’s van de komende jaren en de mogelijkheden om met ondersteuning van LEADER initiatieven te ontwikkelen in de eigen omgeving. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen en de mensen achter LEADER in de Kop te ontmoeten.

LEADER-coördinator Ilia Neudecker: “In de vorige LEADER-periode zijn er bijna 30 projecten uitgevoerd met mooie resultaten. Voor de periode 2023-2027 hoop ik op minstens net zoveel mooie projecten die de brede welvaart op het platteland vergroten. Ik nodig iedereen dan ook uit om naar een informatiebijeenkomst te komen.”

Over LEADER

LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het ondersteunt lokale initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid en kwaliteit van wonen, werken en recreëren op het platteland. In Noord-Holland zijn nu twee gebieden aangewezen als LEADER-gebied. Naast de Kop van Noord-Holland doet nu ook Westfriesland mee.