Terug naar het overzicht

Natuurbeheerders alert op mogelijke uitbraak vogelgriep  

De terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Defensie en de gemeente Texel houden momenteel scherp toezicht op het mogelijk uitbreken van vogelgriep in de broedkolonies. Nu het broedseizoen volop aan de gang is, wordt extra scherp gelet op dode vogels die een voorbode zouden kunnen zijn van een mogelijke uitbraak.

Elders in Nederland zijn op verschillende plekken uitbraken geweest in concentraties met (water)vogels. Met name in kolonies op eilanden met kokmeeuwen. Deze soort komt vaak tot broeden in gemengde kolonies met visdiefjes en diverse eenden, steltlopers en ganzen. Ook op Texel is dat het geval. Daardoor zou een uitbraak desastreuze gevolgen kunnen hebben. Vorig jaar was er op Texel een grote uitbraak in de kolonies grote sterns in De Petten en Wagejot (in totaal 4550 paar). Na de uitbraak waren er nog slechts 600 paar over op de Prins Hendrik Zanddijk die 300 kuikens wisten groot te brengen. Dit jaar broeden er zo’n duizend tot vijftienhonderd grote sterns op de Prins Hendrik Zanddijk.   

De terreinbeheerders doen er alles aan om te voorkomen dat deze kwetsbare broedkolonie door het zeer besmettelijke virus wordt getroffen. Indien er dode vogels in de kolonie worden gevonden, dan worden die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwijderd. Uit ervaringen van het vorig seizoen op landelijk niveau is gebleken dat het niet rapen van dode vogels kan leiden tot sterfte van de volledige kolonie. Ook landelijk gezien gaat het slecht met de grote stern.  

Hulp van publiek  

Op dit moment zijn er nog geen uitbraken van vogelgriep op Texel.  Bezoekers van  natuurgebieden wordt gevraagd alert te zijn op dode vogels en daarvan melding te maken via waarneming.nl.  In geval van een melding verwijdert de betreffende terreinbeheerder de dode vogel zo snel als haalbaar is, mede afhankelijk van het (risico of niet)gebied waar de vogel is getroffen.

“Een enkele dode vogel zegt niet zoveel, maar als er veel losse meldingen zijn, kan dat wel een signaal zijn dat de dreiging toeneemt en hoe eerder we dat weten hoe beter ”, aldus boswachters Thomas van der Es (Staatsbosbeheer) en Eckard Boot (Natuurmonumenten).   

Wat moet u wel en juist niet doen?  

Op de website van de gemeente Texel staan de veelgestelde vragen en antwoorden over vogelgriep. De belangrijkste tips voor het zien van een zieke of dode vogel in openbaar gebied zijn:

  • Raak de vogel niet aan  
  • Houd honden aan de lijn  
  • Meld de vondst via waarneming.nl. Een eenvoudige registratie is nodig om een melding te maken. Daarna kan een foto geplaatst worden en een omschrijving van de locatie.     

Cameratoezicht  

Afgelopen week is een camera geïnstalleerd bij de Prins Hendrik Zanddijk die zicht biedt op de kolonie. De plaatsing is financieel en technisch mogelijk gemaakt door een samenwerking van Staatsbosbeheer, Bureau Waardenburg Ecologie, Texel Vogeleiland en het Vogelinformatiecentrum Texel, met ondersteuning van onderzoeker Mardik Leopold en terreineigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De camera kan beweging op de locatie volgen, in- en uitzoomen en 360 graden draaien, waardoor de broedkolonie haarscherp in de gaten gehouden kan worden. Ook publiek kan van de bedrijvigheid op de PH Zanddijk genieten via een livestream op de website van het Vogelinformatiecentrum. De beelden worden ook bekeken door onderzoekers van Wageningen University Research (WUR) dat, in samenwerking met het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht, vervolgens na onderzoek van dode vogels snel kan vaststellen of sprake is van vogelgriep.