Terug naar het overzicht

Nieuwe duiker Eierlands Kanaal; verbreding overgang Oorsprongweg

In het Eierlands Kanaal, onder de Oorsprongweg, start de Texelse Aannemingscombinatie (TAC) in de week van 13 juni met de plaatsing van een nieuwe, bredere duiker. Vervolgens wordt op de overgang een bredere berm aangelegd. De werkzaamheden duren naar verwachting 6 weken.

Bredere duiker

Vanwege de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande extreme regenbuien, wil Texel zoet water beter kunnen vasthouden en benutten en teveel water beter kunnen afvoeren. De huidige duiker aan de Oorsprongweg is verouderd en te klein om te zorgen voor een goede afwatering. De nieuwe dubbele duiker is 2 meter breder en kan dus grotere hoeveelheden zoet water verwerken.

Bredere berm                  

De duiker is behalve breder ook circa 4 meter langer dan de huidige. Hiervoor is bewust gekozen: veel landbouwverkeer maakt gebruik van de overgang. Voor deze werkvoertuigen is de overgang naar de Stuifweg/Eendrachtweg eigenlijk te smal. Over de langere duiker komt een bredere berm, zodat de vangrail niet zo dicht op de weg geplaatst hoeft te worden.

Omleiding

De Oorsprongweg tussen de Stuifweg/Eendrachtweg en de Hoofdweg is in de periode van 13 juni tot in elk geval 22 juli afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen aan de Oorsprongweg zijn vanaf de Hoofdweg wel bereikbaar. De Eendrachtweg is te bereiken via de Schorrenweg – Stuifweg.

Meer over deze en andere werkzaamheden

Kijk op www.texel.nl/wegwerkzaamheden. Houd ook onze Facebook– en Instagrampagina in de gaten.