Terug naar het overzicht

Nieuwe, 'halve' hekken langs opgangen Waddenzeedijk

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op alle 12 dijkopgangen langs de Waddenzeedijk worden de komende tijd nieuwe hekken geplaatst. De oude hekken bij de opgangen aan de voet van de dijk worden vervangen om het buitendijkse fietspad beter toegankelijk te maken. Voor met name rolstoelers en scootmobielen vormden deze opgangen een lastige passage.

Het betreft halve hekken, zodat alle vormen van fietsverkeer makkelijker kunnen passeren dan in de oude situatie. De oude hekken weghalen en niet terugplaatsen, bleek geen optie: verdwaald autoverkeer rijdt dan regelmatig het fietspad op.

Het verbeteren van deze toegangen was een grote wens van SIGT (Stichting Integratie Gehandicapten Texel). De gemeente voert het werk uit, in samenspraak met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.