Terug naar het overzicht

Nieuwe sloten voor betere afwatering rond sportpark Den Burg

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Rond het sportpark in Den Burg, aan de zuid- en westzijde werkt de Texelse AannemingsCombinatie de komende weken in opdracht van de gemeente aan het verbeteren van de afwatering.

Meer regen

Langs het schelpenpad vanaf de Haffelderweg ligt reeds een hoofdwaterloop. Halverwege het pad gaat deze over in een greppel. Tot op heden werd het water vanaf hier via een kleine duiker onder de wielerbaan door geleid. Het formaat van deze duiker is echter niet meer toereikend vanwege de steeds heviger regenbuien. Een grotere aanleggen, was geen optie: daarvoor moesten namelijk de wielerbaan, atletiekbaan en een groot deel van het groen op de schop.

Water vasthouden

Door deze greppel dieper te graven, wordt de waterloop doorgetrokken tot de zuidwesthoek van het sportpark. Aan de westzijde, buiten het schelpenpad en grenzend aan het weiland, komt een volledig nieuwe sloot, met natuurvriendelijke oever. Deze sloot wordt doorgetrokken tot aan de sloot achter de schietvereniging die doorloopt naar de Emmalaan (ter hoogte van de VVV). Met Staatbosbeheer is overeengekomen dat een andere greppel langs het schelpenpad richting de rotonde van de Pontweg zal worden aangesloten op de nieuwe sloot. Met de realisatie van een nieuwe watergang komt – behalve betere afwatering – meer oppervlakte voor het vasthouden van water in de omgeving in droge periodes.

Ten behoeve van de aanleg wordt aan de zuidzijde een stuk oude tuinwal weggehaald. Een klein stukje richting het westen wordt met afgegraven graszoden uit het weiland een nieuwe, grotere tuinwal aangelegd.

De werkzaamheden zijn in volle gang. De TAC verwacht met het werk binnen enkele weken te kunnen afronden.