Terug naar het overzicht

Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurt open voor verkeer

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag op 12 mei openden wethouder Edo Kooiman en Gerard Murck, bedrijfsleider bij Bam Infra Regionaal, de nieuwe weg tussen de rotonde Akenbuurt en de rotonde nabij de Ruigendijk voor verkeer. “Erg fijn voor aanwonenden, Texelaars en gasten dat het gelukt is het traject voor Hemelvaart rijklaar te hebben. Net als een verbouwing thuis moet je helaas eerst door het stof voor je van het resultaat kunt genieten. Ik ben blij dat we dat als aanwonenden, Texelaars en alle samenwerkende partijen in prettige harmonie hebben doorlopen”, aldus wethouder Edo Kooiman. De wegen zijn vanaf 17 uur gebruiksklaar.

Halve meter breder, max 60 km/u

De weg is ruim een halve meter breder geworden en is ingericht als een 60 km weg conform de CROW (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) richtlijnen. Dit als resultaat van het wegencategoriseringsplan dat de raad vorig jaar heeft geaccordeerd. Met name de kruispunten zijn voor fietsers veiliger geworden door oversteekplaatsen te creëren op de aangebrachte middengeleiders. Verder heeft het fietspad een zandkleurig asfalt dat beter in het landschap past.

Inspelen op klimaatverandering

Vanwege de klimaatverandering en daarmee veranderende waterhuishouding op Texel zijn duikers vervangen en/of vergroot. Ook zijn kabels en leidingen verzwaard, omgelegd en/of vernieuwd. Een persleiding nabij de Ruigendijk is versneld uitgevoerd. Ook de riolering is vernieuwd waardoor hemel- en rioolwater hier gescheiden worden. Tot slot is teerhoudend asfalt afgevoerd, waar mogelijk is materiaal hergebruikt.

Afrondende werkzaamheden

Aannemer Bam Infra is nog enkele weken bezig met afrondende werkzaamheden. Denk aan het aanhelen van bestaande inritten en dammen, plaatsen van borden en de aanleg van voetpaden nabij Akenbuurt en de Ruigendijk.

Achtergrond

Op genoemd traject is vanaf het najaar van 2020 door vele partijen gewerkt om een duurzaam veilige weg te maken. De bestaande weg was door een bezweken fundering en versleten wegdek hard toe aan een reconstructie. Bovendien maakten de toegenomen intensiteit van het verkeer en de steeds breder wordende vervoermiddelen deze reconstructie noodzakelijk. De reconstructie van de Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurt is één van de belangrijke projecten in het Beheerplan Wegen 2019-2023 (pdf). Hierin is de reconstructie van verschillende wegen in het buitengebied opgenomen.

Op naar volgende deel

De voorbereidingen voor het traject rotonde Ruigendijk – Postweg tot de Molenlaan in de Cocksdorp zijn bijna afgerond. Op korte termijn wordt de Europese aanbesteding opgestart om te komen tot de keus voor een aannemer. Bij goedkeuring van de raad over de benodigde financiën kan hiervoor de stoplicht op groen worden gezet. Bedoeling is dat in het najaar van 2021 gestart wordt met de reconstructie van de Postweg.