Terug naar het overzicht

Onderzoek cliëntervaring Wmo, Jeugdwet, Participatiewet van start

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente Texel vindt het geven van goede ondersteuning aan inwoners belangrijk. Of het nu gaat om een uitkering, begeleiding of ondersteuning bij opvoeden. In november worden inwoners die ondersteuning hebben ontvangen door onderzoeksbureau ZorgfocuZ hierover benaderd. Wethouder van de Belt: “help ons u te helpen. Laat weten wat uw ervaring is met de ondersteuning die wij bieden. Uw deelname aan het onderzoek draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening.”

Uw ervaring helpt ons allen

Onderzoeksbureau ZorgfocuZ voert het onderzoek in opdracht van de gemeente Texel uit. In november wordt u middels een vragenlijst dan wel telefonisch interview bevraagd naar uw ervaringen. Meedoen is geheel vrijwillig. Wij stellen het op prijs als u deelneemt aan het onderzoek. Uw ervaring helpt om de dienstverlening te verbeteren.

Privacy

ZorgfocuZ gaat zorgvuldig om met de gegevens en deelt uw antwoorden niet met de gemeente Texel.

Verloting VVV-bon

Deelnemen loont, want wie weet wint u wel een van de VVV-bonnen van € 15. Om hiervoor in aanmerking te komen is het belangrijk dit aan te kruisen op het formulier en uw e-mailadres in te vullen of tijdens het telefonische interview door te geven.