Terug naar het overzicht

Onderzoek naar kansen van Solar Carports

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente Texel en TexelEnergie starten een onderzoek naar de realisatie van solar carports op parkeerterreinen: “Opwek van duurzame elektriciteit zal de komende jaren sterk moeten stijgen en daar moeten we alle mogelijkheden voor benutten ” aldus wethouder Rikus Kieft.

Slim gebruik

Omdat er problemen zijn op het Texelse elektriciteitsnetwerk, ook wel netcongestie genoemd, is het belangrijk de opgewekte stroom zo slim mogelijk te benutten. Dit kan door de elektriciteit direct te gebruiken als de zon schijnt of slim te delen met meerdere gebruikers.

Participatie

Daarnaast vindt de gemeente Texel het belangrijk dat Texelaars profijt hebben van deze ontwikkeling. Bij vervolgprojecten van zonnepanelen op parkeerterreinen worden inwoners betrokken bij zowel de ruimtelijke inpassing als bij de vraag hoe zij hier gebruik van kunnen maken.

Samenwerking

Zowel de gemeente Texel als TexelEnergie streven naar een zelfvoorzienend en duurzaam eiland. Daarom hebben deze de handen ineen geslagen. Andere meewerkende partijen zijn onder andere Staatsbosbeheer en netbeheerder Liander.