Terug naar het overzicht

Pilot windwokkels beëindigd

De pilot Windwokkels welke vorig jaar in opdracht van de raad door de gemeente werd opgestart, met als doel inzicht te krijgen in de opbrengsten van windwokkels onder Texelse omstandigheden, blijkt helaas door meerdere factoren niet haalbaar. De pilot wordt beëindigd doordat de drie uiteindelijke deelnemende ontwikkelaars van windwokkels zich hebben afgemeld.

Het kleinschalig opwekken van eigen stroom met een windwokkel leek hier op Texel een mooie aanvulling in het heersende energievraagstuk. Dit wilde de gemeente dan ook graag in de vorm van een pilot op bedrijventerreinen onderzoeken.

Bij het aanleveren van de gegevens voor deelname aan de pilot bleek dat er grote onzekerheid is over de daadwerkelijke vermogensopbrengst en kosten efficiëntie van diverse windwokkels. De ontwikkelaars van windwokkels konden ook niet altijd voldoen aan de vereisten van de verzekeraar(s) en installatienormen voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast bleken de typische Texelse weeromstandigheden (harde windstoten en zoute zeelucht) ook één van de zorgenpunten voor de deelnemende ontwikkelaars van windwokkels en een reden om zich af te melden bij deze pilot.

“Het is begrijpelijk, maar ook jammer dat we deze pilot nu niet in de praktijk kunnen toetsen en moeten beëindigen. We gaan nu eerst verder, samen met de andere belangrijke stakeholders hier op het eiland en straks ook het inwonersberaad, om het Texelse energievraagstuk nog beter in kaart te brengen en te onderzoeken welke passende mogelijkheden er zijn om daar in de toekomst mee om te gaan.”, aldus Rikus Kieft, wethouder Duurzaamheid en Innovatie.

Grote belangstelling voor windenergie

In tegenstelling tot het grote aantal aanmeldingen vorig jaar van bedrijven (128) en zelfs ook particulieren (24) die hun locatie beschikbaar wilde stellen voor deze pilot, meldde zich slechts vijf producenten van windwokkels aan. Er werden nog zeven andere producenten van kleine windwokkels benaderd door de gemeente. Uiteindelijk wilden drie windwokkel ontwikkelaars hun windwokkels daadwerkelijk voor eigen rekening en risico op Texel testen. Hier zijn drie bijpassende bedrijfslocaties voor gevonden waar ook de omgevingsvergunningen voor verleend zijn.

Helaas hebben twee van de drie overgebleven deelnemers zich afgelopen februari definitief afgemeld voor verdere deelname. Deze partijen gaven uiteindelijk aan dat de uitdaging, vanwege de operationele problemen en financiële risico’s, te groot is.

De derde (Texelse) deelnemende producent gaf in de eerste week van mei 2024 aan dat door onvoorziene externe oorzaken en de strikte pilot kaders er veel meer tijd nodig is om aan de pilot doelstellingen te kunnen voldoen. Het bedrijf heeft zich daarom ook afgemeld voor deelname aan de pilot. Wel gaf deze ontwikkelaar aan zelf over enkele maanden graag op Texel in eigen beheer een windwokkel te willen testen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.