Terug naar het overzicht

Programma LEADER Kop van Noord-Holland trapt samen met wethouders van de vier Kopgemeenten de subsidieopenstelling voor de regio af

[Bron: Regio Kop van Noord-Holland, d.d. 2 april 2024]
Vanaf april 2024 kunnen ondernemers, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties in de Kop van Noord-Holland (opnieuw) gebruik maken van de aangevraagde subsidies via het Europese programma LEADER Kop van Noord-Holland. Dit programma draagt bij aan een leefbaar en economisch vitaal platteland. Het gaat om (kleinschalige) projecten en innovatieve ideeën, die van belang zijn voor de Kopregio. Er is tot 2027 een totale subsidie van circa 3,1 miljoen euro beschikbaar.

Stoutste dromen

Ter voorbereiding van een nieuw LEADER-periode zijn ondernemers en inwoners gevraagd wat hun stoutste dromen zijn voor de Kopregio. Onderwerpen als duurzame energie (buurtbatterij), bereikbaarheid en mobiliteit (monorail op zonne-energie), recreatie (op het water), behoud uniek landschap, woningbouw, zorg (zorgrobot en -villa), levendigheid, educatie en onderwijs, landbouw (biodiversiteit) werden tijdens de bijeenkomsten genoemd. Daarbij bleek ook dat het niet alleen om concrete wensen ging, maar ook over immateriële zaken zoals saamhorigheid en inclusiviteit.

Draag jouw idee aan

Projectcoördinator LEADER Ilia Neudecker en de betrokken vier wethouders, Petra Bais (Den Helder), Robert Leever (Hollands Kroon), Simco Kruijer (Schagen) en Rikus Kieft (Texel) zijn blij met de toekenning van de subsidie voor de Kop. Ilia Neudecker: “We roepen iedereen op om zijn of haar ideeën voor de regio om te zetten in een projectplan en bij LEADER aan te leveren (bekijk voor meer informatie de tijdlijn. Of vul direct het formulier voor jouw project in).” De vier wethouders geven aan benieuwd te zijn naar alle initiatieven om de Kopregio in alle opzichten nog mooier, aantrekkelijker en beter te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Eerdere LEADER-resultaten

De Kop van Noord-Holland (gemeenten Hollands Kroon, Texel, Schagen en Den Helder) is al ruim 20 jaar als LEADER-gebied actief. In de vorige periode is er vanuit LEADER ondersteuning gegeven aan zo’n 30 projecten die mooie resultaten voor de Kopregio hebben opgeleverd.

Over LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Bij LEADER gaat het om initiatieven van bewoners(organisaties), ondernemers en maatschappelijke of onderwijsinstellingen in de regio. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan samenwerking tussen deze verschillende partijen. LEADER Kop van Noord-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door de vier Kopgemeenten en provincie Noord-Holland.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.