Terug naar het overzicht

Rook- en stookverbod in natuurgebied wegens brandgevaar

Vanwege de aanhoudende droogte en warmte is er een verhoogde kans op natuurbranden. Ondanks dat het water van de voormalige extreme regenval op sommige plekken moeilijk wegzakt, brengt de huidige aanhoudende warmte en droogte risico’s met zich mee. Daarbij volgt de gemeente de Veiligheidsregio. Deze meten op tal van factoren zoals windsnelheid, temperatuur, droogte, luchtvochtigheid etc. het risico waarmee een natuurbrand kan ontstaan en hoe snel deze zich kan uitbreiden. Daarom geldt per direct een rook- en stookverbod in het gehele bos-, duin- en heidegebied op Texel.

Let op met peuken, glasafval en parkeren in hoog droog gras

In het bos-, duin- en heidegebied mag binnen een afstand van dertig meter niet gerookt en geen vuur gestookt worden. Eén smeulende peuk is momenteel genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken. Wees verder extra voorzichtig met barbecues, vuurkorven, kampvuren e.d. Rook niet in natuurgebieden, parkeer uw auto niet in hoog droog gras en gooi afval (vooral glas) in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Actueel natuurbrandrisico

Bekijk het actuele risico op natuurbranden op www.natuurbrandrisico.nl.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.