Terug naar het overzicht

Schade aan nieuw fietspad Randweg

Woensdagavond zijn fietsers moedwillig over het pas gestorte betonnen fietspad langs de Randweg gereden. De schade is aanzienlijk en er wordt aangifte gedaan.

Het groepje fietsers negeerde willens en wetens het waarschuwende personeel dat toezicht houdt op de entrees van de fietspaden. Enkele fietsers respecteerden de afzetting en verkozen een andere route.

Schade

Het gaat om schade over een lengte van 300 meter die bestaat uit wielsporen en voetstappen. Vanuit veiligheidswege moet de schade hersteld worden, dat uiteraard extra kosten met zich mee brengt.

Linten en personeel toezicht

De pas in beton gestorte fietspaden zijn afgezet met rood witte linten. Daarnaast is personeel ingehuurd dat erop toeziet dat de nieuw gestorte fietspaden niet betreden worden.

Wethouder Cees Hooijschuur: “Willens en wetens een nieuw fietspad vernielen is compleet respectloos. Ik hoop dat mensen zich bewust zijn van de fout die ze gemaakt hebben en dat ze zich alsnog bekend maken.”