Terug naar het overzicht

Start handhaving parkeerregels blauwe zone

In de centra van Den Burg en in De Koog zijn inmiddels blauwe lijnen aangebracht. In deze zogeheten blauwe zone geldt enkel een parkeerduurbeperking en geen betaald parkeren meer.

Handhaving

Er wordt actief gecontroleerd op de aanwezigheid van parkeerschijven en overtredingen van de maximale parkeerduur. In eerste instantie ontvangt men een waarschuwing en bij herhaling een boete.

Bekijk de blauwe zones op de overzichtskaart betaald parkeren.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.