Terug naar het overzicht

Start reconstructie laatste deel Postweg in najaar

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In het najaar start Boskalis in opdracht van de gemeente Texel met de reconstructie van het laatste stuk Postweg. Dit is het traject van de kruising met de Slufterweg tot en met de kruising Vuurtorenweg / Molenlaan. Voor de start van de werkzaamheden wordt eind augustus een informatieavond georganiseerd voor bewoners en bedrijven aan de Postweg en directe omgeving. Wethouder Hooijschuur is positief: “De animatie van het ontwerp van dit wegdeel ziet er veelbelovend uit. Daarnaast geeft het gunstige verloop van het net afgeronde stuk Postweg vertrouwen voor de reconstructie van het laatste stuk weg.”

Veilig duurzaam

Op de kruising met de Molenlaan / Vuurtorenweg komt een rotonde met name zodat de situatie voor fietsers duidelijker wordt. Daarnaast wordt het fietspad dat de Roggeslootweg kruist iets verlegd zodat gevaarlijke situaties met afslaande auto’s naar De Krim worden voorkomen. Het stukje Postweg tussen de Hollandse weg en de nieuw aan te leggen rotonde wordt enkel voorzien van een nieuwe toplaag. Onderzoek wijst uit dat dit verder nog in goede staat is. Net als de Nieuwlanderweg en het eerste deel Postweg worden kruisingen verkeersveiliger door de aanleg van een middenberm en wordt het fietspad eveneens waar mogelijk breder en vernieuwd.

Animatie

Om belangstellenden en direct betrokkenen een goed beeld te geven van het ontwerp is deze omgezet naar een animatievideo. Deze animatie is te bekijken onderaan ditzelfde nieuwsbericht op www.opwegnaarnoord.nl. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het ontwerp van dit laatste stuk Postweg. Daarvoor is gesproken met belanghebbende partijen. Ook zijn afspraken gemaakt over de noodzakelijke omleidingen.

Start najaar

Bedoeling is dat half september de nutsbedrijven starten met hun werkzaamheden. Hierna kan in de herfst Boskalis het werk starten. Een flink aantal werkzaamheden dat gepland stond voor komende winter is al voortijdig uitgevoerd. Mogelijk verkort dit de uitvoeringstijd komende winter. Zo zijn de duikers al aangebracht en zijn de nodige watergangen gedempt.

Informatieavond direct betrokkenen

Bewoners en bedrijven aan de Postweg en directe omgeving worden per brief uitgenodigd voor de informatieavond die eind augustus wordt gehouden. Samen met Boskalis vertelt de gemeente Texel dan meer over het aanpakken van het laatste deel van de Postweg. Uiteraard is er dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meer weten?

Kijk op www.opwegnaarnoord.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de e-nieuwsbrief die in het najaar weer wordt opgestart.