Terug naar het overzicht

Start registratie woningen voor toeristische verhuur

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf 1 april aanstaande moeten Texelse huizenbezitters die hun woning, of een deel daarvan, toeristisch verhuren een registratienummer aanvragen. Eind deze maand ontvangen alle inwoners van Texel hierover een brief van de gemeente.

Op Texel is er een tekort aan betaalbare woningen. Het is op Texel niet toegestaan om een woning in zijn geheel toeristisch te verhuren, tenzij deze woning is aangeduid als ‘tweede woning’ in het bestemmingsplan. Wel is het mogelijk om onder voorwaarden een Bed & Breakfast (logies met ontbijt) te houden. Bed & Breakfast hoort bij het eiland; de toerist heeft contact met de inwoners van Texel (de locals), en het biedt de Texelaar een extra bron van inkomsten. De laatste jaren zien we ook een negatieve kant van deze vorm van toerisme: meer woningen worden gedurende een langere periode van het jaar verhuurd en dat zorgt soms voor overlast voor omwonenden. En woningen worden voor lange tijd aan de woningmarkt onttrokken.

Invoering van een registratieplicht voor de toeristische verhuur per 1 april 2022

Iedereen die zijn woning toeristisch verhuurt en voldoet aan de gestelde eisen van het bestemmingsplan zal zich digitaal moeten registreren. Dit kan vanaf 1 april 2022. De verhuurder ontvangt een registratienummer dat hij/zij in alle correspondentie dient te vermelden. Zonder registratienummer mag er niet meer verhuurd worden. Deze maatregel gaat in per 1 april 2022 en is gebaseerd op de Wet Toeristische Verhuur van Woonruimte.

Het aanvragen van het nummer is gratis en wordt eenmalig verstrekt. Tot 1 oktober 2022 is er nog de tijd om dit nummer aan te vragen. Daarna gaat de gemeente Texel, volgens de wet Toeristische Verhuur, starten met handhaven. Deze nieuwe regels brengen volgens het college rust terug op de woningmarkt, met als resultaat meer betaalbare woningen voor onze inwoners en een verbeterde leefbaarheid zonder dat dit ten koste gaat van het toeristische karakter. Daarnaast krijgt de gemeente een actueel inzicht in de toeristische verhuur van woningen.

Digitaal aanmelden

Via www.texel.nl/registratieplicht kan iedereen die een tweede woning toeristisch verhuurt, of Bed & Breakfast aanbiedt, de woning registreren voor toeristische verhuur. Op deze pagina staan ook de meest gestelde vragen en antwoorden.

Verhuurt u uw woning niet?

Heeft u een brief ontvangen maar heeft u géén logies met ontbijt of tweede woning die u verhuurt? Dan hoeft u niets te doen. De brief is naar alle adressen op Texel verzonden.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.