Terug naar het overzicht

Start voorbereidingen reconstructie Rommelpot & Rozendijk

In de week van 9 oktober start de reconstructie van de Rommelpot. Het vrij liggende fietspad wordt verbreed en geheel vernieuwd. Ook wordt de weg heringericht naar eenrichtingsverkeer.  Aansluitend worden de kruispunten met de Oudeweg, Jan Ayeweg en Nattevlakweg heringericht. Ook wordt  de Rozendijk tussen Bakkenweg en Fonteinsweg en de Fonteinsweg aangepakt. Begin voorjaar 2024 is het gehele traject weer open voor alle verkeer. Noodzakelijke actuele wegafsluitingen zijn te vinden op de digitale kaart wegwerkzaamheden.

Laatste deel fietspaden

Genoemde fietspaden en wegen zijn de laatsten – voor beheer en onderhoud overgenomen – fietspaden en wegen  van Staatsbosbeheer die nog opgeknapt moeten worden. De reconstructie van de fietspaden draagt bij aan het stimuleren van fietsverkeer dat het college nastreeft.

Rommelpot

De fietspaden worden waar mogelijk verbreed naar 3 meter en in duurzaam beton gegoten. Door de beperkingen in Natura 2000 gebied is het niet mogelijk de Rommelpot te verbreden in de richting van de duinen. De ook nu al smalle weg wordt daarom versmald en dientengevolge als eenrichtingsweg (van zuid naar noord) ingericht. Het naastliggende fietspad wordt ingericht voor tweerichtingsverkeer. In november worden de kruispunten met de Oudeweg, Jan Ayeweg en de Nattevlakweg heringericht.

Afsluitingen Rommelpot

De Rommelpot is gedurende enkele dagen richting kerstmis volledig afgesloten voor verkeer. Fietsers kunnen vanaf de start van de werkzaamheden gebruik maken van de weg. Het fietspad wordt als eerst opgebroken. Vanaf 16 oktober geldt op de Rommelpot eenrichtingsverkeer (zuid naar noord). Gedurende de weken 20 november tot en met 22 december in 2023 en vanaf 22 januari t/m 4 februari in 2024 zijn de Jan Ayeslag t/m de kruising met de Nattevlakweg niet toegankelijk voor verkeer.

Rozendijk

De Rozendijk tussen de Bakkenweg en de Fonteinsweg en in het verlengde daarvan de Fonteinsweg tot de kruising met de Jan Ayeslag wordt in de week van 16 oktober herstraat. De weg krijgt een ‘fietsvriendelijke inrichting’. Fietsers en gemotoriseerd verkeer delen hierbij de weg. De huidige te smalle fietspaden worden omgebouwd tot wandelpaden.

Afsluitingen Rozendijk

Tot Kerstmis is de weg volledig gesloten. Bewoners kunnen ten allen tijden hun woning bereiken. Streven is om het meest noordelijke deel waar zich de meeste woningen bevinden gereed te hebben voor kerstmis. Dit deel kan dan worden vrij gegeven voor gebruik door zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer in eenrichting (zuid naar noord). Het volgende deel wordt na de kerstvakantie herstraat en begin voorjaar 2024 opgeleverd. Gedurende deze werkzaamheden is dit deel geheel afgesloten voor alle verkeer.  PWN verzorgt overigens gelijktijdig voor nieuw leidingwerk.

Bezwaren

Voor beide locaties is een Verkeersbesluit genomen waartegen bezwaren zijn ingediend. Het college van B&W heeft deze naar advies van de Bezwarencommissie niet gegrond verklaard. Bezwaarmakers zijn daarvan op de hoogte gesteld.