Terug naar het overzicht

Start werkzaamheden Postweg op 11 oktober

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf maandag 11 oktober start aannemer Boskalis gefaseerd met de reconstructie van de Postweg. De rotonde Ruigendijk tot de Limietweg wordt als eerste aangepakt. Verkeer van en naar De Cocksdorp wordt dan via de Hoofdweg en Waalderweg omgeleid. Aanwonenden en landeigenaren zijn per brief over de werkzaamheden geïnformeerd.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit het frezen van het asfalt, het verbreden van het wegvak als ook het aanleggen van een veilige fietsoversteekplek met middengeleider. PWN maakt van de gelegenheid gebruik de waterleiding te vernieuwen. Het streven is de werkzaamheden eind oktober voor dit wegdeel te volbrengen.

Omleidingen

Verkeer van en naar De Cocksdorp wordt omgeleid via de Waalderweg en Hoofdweg. Bestemmingsverkeer kan te alle tijden op de plaats van bestemming komen. (Brom)fietsverkeer wordt omgeleid over de Zanddijk. De routes worden aangegeven met gele borden. Deze worden deze week geplaatst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de reconstructie van de Postweg? Ga dan naar www.opwegnaarnoord.nl. Daar zijn vanaf nu alle nieuwtjes en wetenwaardigheden te vinden. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die regelmatig wordt verzonden.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.