Terug naar het overzicht

Subsidie voor het afkoppelen hemelwater

De gemeente biedt een subsidieregeling aan om van gebouwen de regenpijp van het vuilwaterriool te halen. Wethouder Cees Hooijschuur: “Een mooie win-win situatie. ‘Schoon’ regenwater hoeft zo niet meer onnodig gezuiverd te worden en dat scheelt energie. Bovendien kunnen Tesselaars het regenwater bijvoorbeeld benutten in tijden van hitte en droogte.”

Subsidieaanvraag vanaf 1 juni

De subsidie vergoedt 50% van de kosten (arbeid en materiaal) van de aanpassing met een maximum per aanvraag van € 300. Het gaat dus om kosten om de regenpijp los te koppelen van het vuilwaterriool. Dat kan door de regenpijp aan te laten sluiten op het schoonwaterriool, maar ook door de aansluiting op een regenton of bijvoorbeeld een wadi in de tuin. Een aanvraag tot subsidie kan vanaf 1 juni gedaan worden op www.texel.nl/subsidieregenpijp. U leest daar ook informatie over de voorwaarden.

Duurzaam & klimaatadaptief

De subsidieregeling is in het leven geroepen omdat het bijdraagt aan energiebesparing en om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Daarnaast draagt de regeling bij aan het verminderen van de belasting van het vuilwaterriool met alle gevolgen van dien.

Afkoppelen regenpijp bij herinrichting

De subsidieregeling volgt uit het nieuwe Programma Stedelijkwater en Riool 2023-2027. Binnen komende herinrichtingsprojecten waar een (nieuw) gescheiden riool wordt aangelegd, financiert de gemeente de aansluiting van de regenpijp afkoppeling naar het schoonwaterriool. De subsidieregeling regelt een vergelijkbare financiële tegemoetkoming voor percelen waar geen project is gepland.