Terug naar het overzicht

Taalhuis Texel biedt hulp aan mensen met een taalachterstand

Texel krijgt een Taalhuis: een plek voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Ook mensen die het lastig vinden met de computer of smartphone om te gaan, kunnen in het Taalhuis terecht. Wethouder Remko van de Belt: “We willen dat iedereen op Texel volwaardig kan meedoen in de samenleving én zich kan ontwikkelen. Taal is daarbij zó belangrijk. Ik ben heel blij dat we op Texel nu een Taalhuis hebben. Dat gaat veel mensen echt verder helpen.” Hij opent het Taalhuis officieel op 7 september aanstaande. Het Texelse Taalhuis wordt gevestigd in de bibliotheek in Den Burg.

Uit onderzoek blijkt dat 11 tot 12 % van de Nederlandse bevolking van 16 tot en met 65 jaar laaggeletterd is. Op Texel is dat 11%, circa 862 inwoners. Moeite hebben met lezen en schrijven kan voor problemen en achterstanden zorgen. Er is een groter risico op armoede en schulden en laaggeletterden maken minder kans op een (goedbetaalde) baan. Vaak zijn zij minder zelfredzaam op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Ook de gezondheidssituatie van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is vaak minder goed omdat zij informatie missen over gezondheid, ziekte en zorg. Taalstimulering en ouderbetrokkenheid spelen een belangrijke rol in het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen. Daarom is het van groot belang dat ouders taalvaardig zijn.

Het Taalhuis

De professionals en geschoolde taalvrijwilligers van een Taalhuis bieden ondersteuning en verwijzen mensen door, verbinden vrijwilligers aan deelnemers en organiseren cursussen en trainingen. Het doel is uiteindelijk een maatschappij waarin iedereen kan lezen, schrijven en rekenen en kan omgaan met de computer en smartphone. Hoewel het Taalhuis vooral bedoeld is voor inwoners met Nederlands als moedertaal, kunnen ook mensen met een niet-Nederlandse achtergrond terecht, als zij zijn ingeburgerd.

Laaggeletterdheid

‘Dat formulier vul ik thuis wel in’, ‘Ik ben mijn bril vergeten’, ‘Ik kan niet zo goed met computers overweg’. Dit kunnen signalen zijn van laaggeletterdheid. Maar ook moeite hebben met navigatie, regelmatig te vroeg of te laat op een afspraak verschijnen of moeite hebben met mobiel bankieren kunnen signalen zijn. Mensen schamen zich vaak voor laaggeletterdheid en bedenken uitvluchten om niet te hoeven lezen en schrijven. Oorzaken van laaggeletterdheid verschillen. Een paar voorbeelden: weinig scholing, leer- en gedragsproblemen of een thuissituatie waar alleen een buitenlandse taal wordt gesproken. Met de komst van steeds meer Taalhuizen vinden laaggeletterden hopelijk hun weg naar een grotere taalvaardigheid.

Taalhuis Texel

Het Taalhuis op Texel is gevestigd in de Bibliotheek in de Drijverstraat in Den Burg. Het Taalhuis is iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur open. Een afspraak of een doorverwijzing zijn niet nodig. Verschillende organisaties kunnen op verzoek cliënten doorverwijzen. In het Texelse Taalhuis werkt een taalverwervingsprofessional. Deelnemers worden begeleid door taalvrijwilligers die op hun beurt worden ondersteund door een medewerker van Texels Welzijn.

Het Taalhuis Texel is een initiatief van de gemeente Texel, Texels Welzijn, KopGroep Bibliotheken, ROC Kop van Noord-Holland en Stichting Lezen en Schrijven.

Meer informatie?

Neem contact op met het Taalhuis Texel via TaalhuisTexel@kopgroepbibliotheken.nl. Meer informatie over laaggeletterdheid: www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid.