Terug naar het overzicht

Tijdelijke omleidingen Pontweg richting De Koog

Gedurende een periode van drie weken (17 juni – 5 juli) worden drie duikers vervangen onder de Pontweg richting De Koog. De Pontweg krijgt in 2025 en 2026 een nieuw wegdek. Ruim voor die tijd moeten de oude duikers vervangen worden om verzakking en scheuring van het nieuwe wegdek te voorkomen. De nieuwe duikers zijn nodig om het hemelwater te kunnen afvoeren. Verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Direct omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Grotere exemplaren noodzakelijk

Het gaat in totaal om drie duikers (kokervormige constructie in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om waterpartijen met elkaar te verbinden). De duikers zijn oud en aan vervanging toe. De huidige duikers worden vervangen door grotere exemplaren om meer hemelwater af te kunnen voeren en ze zo toekomstbestendiger te maken.

Afsluiting en omleiding: door de weeks

De werkzaamheden vinden doordeweeks plaats. Elke duiker neemt vijf werkdagen in beslag. Tijdens de werkzaamheden is de Pontweg op het betreffende gedeelte gesloten en daar wordt het verkeer omgeleid. Dat betekent dat gedurende drie weken telkens een ander deel van de Pontweg afgesloten is en het verkeer wordt omgeleid. In de weekenden is de weg open voor verkeer. Het streven is de werkzaamheden voor de vakantieperiode af te ronden.

De omleiding wordt aangegeven via bebording ter plekke en is zichtbaar op de digitale kaart met wegwerkzaamheden op www.texel.nl.

De werkzaamheden worden in deze periode uitgevoerd omdat de weersomstandigheden het meest gunstig zijn. Bovendien is er een sterke afhankelijkheid van de beschikbaarheid van aannemers in de huidige markt. Om de hinder voor een ieder te beperken is de vervanging van de zes duikers opgesplitst in twee periodes.

September: vervolg werkzaamheden

In september worden er nog drie duikers vervangen. Dit gebeurt gelijktijdig met werkzaamheden van PWN om de hinder tot een minimum te beperken. Direct omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd. Via lokale media en gemeentelijke kanalen wordt hierover tijdig bericht.

Reistijd boot

Houd rekening met een mogelijk langere reistijd van en naar de boot.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.