Terug naar het overzicht

Trottoir Schilderend heringericht; meer groen en strak straatwerk

Het brede trottoir aan de oostzijde van het Schilderend (tussen de Julianastraat en de Keesomlaan) in Den Burg is in de afgelopen weken heringericht. Valgevaar door ongelijke oude bestrating, hardnekkig onkruid en bomen tegen de gevels van aangrenzende woningen vroegen om een opknapbeurt van deze stoep.

Behalve nieuwe bestrating zijn ook twee ruime plantvakken gerealiseerd, met een totale oppervlakte van 70 m2. Het grote vak is gevuld met duinroosstruiken. Dit is een inheemse roos, waar insecten zich thuisvoelen. De struik heeft een roomwitte bloei en dieppaarse bottels, waar ook veel vogels op afkomen. Er zijn voor deze locatie vijf bomen (rode meidoorn en Zweedse meelbes) onderweg, waarvan er drie worden geplant in het grote plantsoen.

De herinrichting is dus nog niet afgerond, maar tijdelijk stilgelegd vanwege bouwwerkzaamheden van een omliggend pand. Het zuidelijke, kleine plantvak is ten behoeve van deze verbouwing dichtgestraat. Wanneer de verbouwing gereed is, zal ook dit vak met groen worden aangevuld. Hier worden dan de overige twee bomen geplant.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.