Terug naar het overzicht

Uw gegevens in de Basisregistratie Personen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont. Het gaat niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. De gemeente Texel beheert deze gegevens voor haar inwoners. Deze gegevens worden meestal automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en sommige bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, als dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de informatie uit de gemeentelijke basisregistratie. Welke informatie dat is, bepaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

U kunt het verstrekken van deze gegevens niet voorkomen omdat deze verplicht is. Maar soms vragen anderen om uw gegevens uit de basisregistratie. Hier kunt u geheimhouding voor aanvragen. U kunt ook opvragen aan wie uw gegevens, of die van uw minderjarige kinderen, het afgelopen jaar zijn verstrekt.

Aanvragen

Het aanvragen van geheimhouding en een overzicht van uw gegevensverstrekking doet u per brief. Stuur uw verzoek naar Gemeente Texel, Postbus 200, 1790 AE Den Burg. Voeg een kopie bij van een geldig legitimatiebewijs.

Check uw gegevens

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Bekijk uw BRP-gegevens via mijn.overheid.nl. U logt hier in met uw DigiD. U kunt ook terecht bij de balie in het gemeentehuis. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0222.

Meer informatie?

Ga naar de website van de overheid.